Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 tài liệu

0
198
lượt xem
10
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9

Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9
Mô tả bộ sưu tập

Thư viện eLib mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9 để có thêm các tài liệu hay, chất lượng hỗ trợ trong công tác giảng dạy, học tập. BST bao gồm nhiều tài liệu về Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9 giúp các em tham khảo, phục vụ cho việc học và ôn tập hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9

Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9
Tóm tắt nội dung

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9 dưới đây:

A/ PHẦN TRẮCNGHIỆM KHÁCH QUAN
1/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y= - là:
A.(-2:2) B.(2:2) C.(3:-3) D.(-6:-18)
2/ Một nghiệm của PTBH -3x2 + 2x+5=0 là:
A.1 B.- 5 C. 5 D. 3
3/Tổng hai nghiệm của PTBH -3x2 - 4x +9 =0 là:
A.-3 B.3 C,- 4 D. 4
4/ Hai số có tổng là 15 và tích là -107 là nghiệm PTBH :
A.x2 + 15x – 107=0 B.x2 - 15x – 107=0
C.x2 + 15x +107=0 D.x2 - 15x + 107=0
5/ Biệt thức của PTBH : 5x2 +13x - 7 = 0 là :
A.29 B.309 C.204 D.134
6/ PTBH : -3+2x+5x2= 0 có tích hai nghiệm là :
7/ Biệt thức của PTBH : -3+2x+5x2=0 là :
A.15 B.16 C.19 D.4
8/ PTBH :x2+3x - 5=0.Biểu thức x12+x22 có giá trị bằng :
A.16 B. -1 C.19 D.4
9/ Điểm thuộc đồ thị hàm số y= có tung độ bằng 2 thì có hòanh độ là :
A.- 2 B.2 C.2 hoặc -2 D.4 hoặc – 4
10/ Biệt thức của PTBH : 2x2- (k-1)x+ k = 0 là:
A. k2+6k-23 B.k2+6k-25 C.(k-5)2 D..(k+5)2

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề cương ôn tập chương 4 Đại số 9 để xem.
Đồng bộ tài khoản