Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 5 tài liệu

0
50
lượt xem
0
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11

Mô tả BST Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11:

Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá VAR dùng để
A. khai báo thư viện.
B. khai báo tên chương trình.
C. khai báo biến.
D. khai báo hằng.
Câu 2. Cho biểu thức trong Pascal 1/(asb(a)+1).Biểu thức tương ứng trong Toán học là:
Câu 3. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để
A. khai báo hằng.
B. khai báo tên chương trình.
C. khai báo biến.
D. khai báo thư viện.
Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?
A. Byte.
B. Word.
C. Integer.
D. Longint.
Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:
S:=3;
For i:=1 To 5 Do
If i mod 2=0 Then S:=S+I;
Hãy cho biết s nhận giá trị nào?
A. 9
B. 8
C. 18
D.23

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản