Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 tài liệu

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 năm 2012 - 2013

Hãy đến với bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 năm 2012 - 2013, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay và đạt chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Chương I.
1. Khả năng của ngôn ngữ lập trình bậc cao.
2. Khái niệm về lập trình.
3. Nhiệm vụ của chương trình dịch.
4. Các thành phần của NNLT, cú pháp là gì? Ngữ nghĩa là gì?
5. Các khái niệm tên, tên chuẩn, tên dành riêng, ví dụ một số tên chuẩn và tên dành riêng?
6. Phân biệc được tên biến và hằng đúng sai trong NNLT.
7. Khái niệm hằng và biến.
Chương II.
1. Cấu trúc chung của một chương trình.
2. Các thành phần của một chương trình đơn giản.
- Cú pháp khai báo tên chương trình, ví dụ.
- Cú pháp khai báo thư viện, ví dụ.
- Cú pháp khai báo hằng, ví dụ.
3. Một số kiểu dữ liệu chuẩn: Nguyên, thực, kí tự, lôgic.
4. Cú pháp để khai báo biến, thực hiện được khai báo các biến.
5. Biết sử dụng và ý nghĩa các phép toán trong pascal: +, -, *, /, div, mod, >, <,>=,<=,<>,not, or,and.
6. Viết được biểu thức từ toán học sang pascal và ngược lại.
7. Các hàm chuẩn trong Pascal.
8. Viết được một số biểu thức quan hệ và biểu thức logic.
9. Cú pháp câu lệnh gán, viết được câu lệnh gán.
10. Thử tục nhập dữ liệu từ bàn phím (read, readln), thủ tục xuất dữ liệu ra màn hình(write).
11. Viết được lệnh read và write.
12. Các thao tác để lưu chương trình, mở chương trình, dịch chương trình? Chạy chương trình?
- Lưu chương trình: nhấn F2
- Mở chương trình đã có: F3
- Dịch chương trình: Alt+F9
- Chạy chương trình: Ctrl+F9
- Đóng cửa sổ chương trình: Alt+F3
- Thoát khỏi phần mềm: Alt+X

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 11 năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản