Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 12 (Phần 1)

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
50
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 12 (Phần 1)

Mô tả BST Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 12 (Phần 1)

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 12 (Phần 1). Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học lớp 12 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 12 (Phần 1)

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 12 (Phần 1). Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1: Khi chọn dữ liệu cho các trường chỉ chứa một trong hai giá trị như gioitinh,trường đơn đặt hàng đã hoặc chưa giải quyết...nên chọn kiểu dữ liệu để sau này nhập dữ liệu cho nhanh.
A Text
B Auto Number
C Yes/No
D Number
Câu 2: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Tin,...
A AutoNumber
B Yes/No
C Number
D Currency
Câu 3: Trong CSDL đang làm việc, để mở một bảng đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
A Create Table entering data
B File/New/Blank Database
C Nhấp đúp
D Create Table in Design View
Câu 4: Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế muốn thêm một trƣờng vào bên trên trường hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A Insert/Rows
B File/Save/
C File/New/Blank Database
D Create Table by Using Wizard
Câu 5: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A Delete
B Insert/New Record
C Edit/Delete Rows
D Insert/Colum
Câu 6: Các chức năng chính của Access
A Lưu trữ dữ liệu
B Ba câu đều đúng
C Tính toán và khai thác dữ liệu
D Lập bảng

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKI môn Tin học 12 (Phần 1) sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản