Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 8 năm 2013 - 2014 - THCS Nguyễn Đức Cảnh

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
91
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 8 năm 2013 - 2014 - THCS Nguyễn Đức Cảnh

Mô tả BST Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 8 năm 2013 - 2014 - THCS Nguyễn Đức Cảnh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 8 năm 2013 - 2014 - THCS Nguyễn Đức Cảnh nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Toán lớp 8 ở trường phổ thông trở nên chất lượng và hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay và chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 8 năm 2013 - 2014 - THCS Nguyễn Đức Cảnh

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 8 năm 2013 - 2014 - THCS Nguyễn Đức Cảnh:

A. PHẦN ĐẠI SỐ
I.  KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1) Học thuộc các quy tắc nhân,chia đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa thức,phép chia hai đa thức 1 biến.
2) Nắm vững và vận dụng được 7 hằng đẳng thức - các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
3) Nêu tính chất cơ bản của phân thức, các quy tắc đổi dấu - quy tắc rút gọn phân thức, tìm mẫu thức chung, quy đồng mẫu thức.
4) Học thuộc các quy tắc: cộng, trừ các phân thức đại số.
II. CÁC BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
1/ Thực hiện các phép tính sau:
a) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2) b) (6x 5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
c) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)
d) (x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5)
e) (27x3 - 8): (6x + 9x2 + 4)
(Gợi ý:Sử dụng quy tắc nhân chia các đơn thức đa thức)
2/ Rút gọn các biểu thức sau:
a) (x + y)2 - (x - y)2 b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3
c) 98.28 - (184 - 1)(184 + 1)
(Gợi ý:Sử dụng các HĐT)
3/ Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y
A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7) B = (2x + 3)(4x 2 - 6x + 9) - 2(4x3 - 1)
C = (x - 1)3 - (x + 1)3 + 6(x + 1)(x - 1)
(Gợi ý:Thực hiện các phép tính,đáp số không còn biến x,y)
4/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 - y2 - 2x + 2y b)2x + 2y - x2 - xy
c) 3a2 - 6ab + 3b2 - 12c2 d)x2 - 25 + y2 + 2xy
e) a2 + 2ab + b2 - ac - bc f)x2 - 2x - 4y2 - 4y
g) x2y - x3 - 9y + 9x h)a3 – 3a2 – a +3
n) 81x2 - 6yz - 9y2 - z2 m)xz-yz-x2+2xy-y2
p) x2 + 8x + 15 k) x3 – 2x2 + x
Gợi ý: Sử dụng 4 phương pháp phân tích đa thức thức thành nhân tử đã học

Hãy tham khảo đầy đủ Đề cương ôn tập HKI môn Toán lớp 8 năm 2013 - 2014 - THCS Nguyễn Đức Cảnh bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản