Đề cương ôn tập HKII môn Công nghệ 9 năm 2011 - 2012

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập HKII môn Công nghệ 9 năm 2011 - 2012

Mô tả BST Đề cương ôn tập HKII môn Công nghệ 9 năm 2011 - 2012

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKII môn Công nghệ 9 năm 2011 - 2012 trên eLib.vn. BST bao gồm các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của quý thầy cô giáo trong cả nước. Hi vọng các tài liệu có ích trong BST sẽ hỗ trợ cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập HKII môn Công nghệ 9 năm 2011 - 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề cương ôn tập HKII môn Công nghệ 9 năm 2011 - 2012 được trích từ tài liệu:

A. Trắc nghiệm:
* Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:(Mỗi câu 0.5đ)
Câu 1: Công tắc ba cực gồm có các cực sau:
A. Hai động,một tĩnh B. Hai tĩnh, mọt động
C. Một tĩnh, một động D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đƣợc tiến hành theo mấy bƣớc:
A. 3 bước B. 5 bước C. 4 bước D. 6 bước
Câu 3: ống nào dƣới đây đƣợc sử dụng để phân nhánh dây dẫn mà không sử dụng mối nối rẽ?
A. ống nối L B. ống nối thẳng C. Kẹp đỡ ống D. ống nối T
Câu 4: ống nối L đƣợc dùng để:
A. Nối 2 ống vuông góc với nhau
B. Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau
C. Phân nhánh dây dẫn nhưng không dùng để nối rẽ
D. Cố định ống luồn dây dẫn trên tường.
Câu 5: Để đảm bảo an toàn về điện cần phải đặt bảng điện cách mặt đất từ:
A. 1,5 – 1,7m B. 1,3 – 1,5m
C. 1,4 – 1, 6m D. 1,6 – 1,8m
Câu 6: Đối với lắp đặt mạng điện kiểu ngầm thì dây dẫn đƣợc đặt ở:
A. Trên trần nhà B. Cột nhà
C. Trong các rãnh của tường D. Dầm xà
Câu 7: Thiết bị nào đƣợc lắp trên bảng điện để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện?
A. Công tắc B. Cầu dao C. ổ cắm D. Cầu chì
Câu 8: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn cầu thang đƣợc tiến hành nhƣ sau:
A. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, nối dây mạch điện
B. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, nối dây mạch điện, kiểm tra
C. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, lắp đặt TBĐ của BĐ, nối dây mạch điện, kiểm tra
D. Vạch dấu, khoan lỗ BĐ, lắp đặt TBĐ của BĐ, nối dây mạch điện
Câu 9: Mạch điện dùng 2 công tắc ba cực điều khiển một đèn là:
A. Mạch điện đèn sáng luân phiên B. Mạch điện đèn cầu thang
C. Mạch điện đèn sáng độc lập D. Cả A, B và C đều sai
Câu 10: Hãy cho biết đây là sơ đồ nguyên lí của mạch điện nào?
A. Mạch điện đèn sáng luân phiên B. Mạch điện đèn cầu thang
C. Mạch điện đèn sáng độc lập D. Mạch điện đèn huỳnh quang

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề cương ôn tập HKII môn Công nghệ 9 năm 2011 - 2012 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản