Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 2 tài liệu

0
52
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Mô tả BST Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 12 năm 2014 - 2015 trên eLib.vn. BST bao gồm các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của quý thầy cô giáo trong cả nước. Hi vọng các tài liệu có ích trong BST sẽ hỗ trợ cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 12 năm 2014 - 2015 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Lý thuyết
Nêu cấu trúc, ý nghĩa các hàm trong Excel:
1. Nhóm hàm toán học (Nhóm Math & Trig).
a. Hàm Int(Đối số).
b. Hàm Mod(Đối số bị chia, đối số chia)
c. Hàm Round(Đối số, n)
d. Hàm Sum(Đối số1,đối số2,….)
e. Hàm Sumif(ĐC vùng ô, “điều kiện”, ĐC vùng cột cần tính)
2. Nhóm hàm thống kê (Nhóm Statistical).
a. Hàm Average(Đối số1,đối số2,…).
b. Hàm Count(Đối số1, đối số2,…).
c. Hàm Countif(ĐC vùng ô,”Điều kiện”).
d. Hàm Max(Đối số1, đối số2,…).
e. Hàm Min((Đối số1, đối số2,…).
f. Hàm Rank(Đối số so sánh, ĐC vùng ô, Cách lấy vị thứ).
3. Nhóm hàm xử lý văn bản (Nhóm Text).
a. Hàm Left(“Chuỗi ký tự” hoặc địa chỉ ô, n).
b. Hàm Lower(“Chuỗi ký tự” hoặc Đc ô).
c. Hàm Mid(“Chuỗi ký tự” hoặc ĐC ô, p, n).
d. Hàm Right(“Chuỗi ký tự” hoặc địa chỉ ô, n).
e. Hàm Upper(“Chuỗi ký tự” hoặc ĐC ô).
4. Nhóm hàm Logic (Nhóm Logical).
a. Hàm And(Btlg1,Btlg2,…).
b. Hàm Or(Btlg1,Btlg2,…).
c. Hàm If(Btlg,gt1,gt2).
5. Nhóm hàm tìm kiếm và tra cứu (Nhóm Lookup & Reference).
a. Hàm Hlookup(Đs,Bn,Dòng,C).
b. Hàm Vlookup(Đs,Bd,Cột, C).
6. Hàm xử lý ngày tháng năm (Nhóm Date & Time).
a. Hàm Date(Năm, tháng, ngày).
b. Hàm Day(“chuỗi ngày tháng năm” hoặc ĐC ô).
c. Hàm Month(“chuỗi ngày tháng năm” hoặc ĐC ô).
d. Hàm Year(“chuỗi ngày tháng năm” hoặc ĐC ô).
e. Hàm Now().
f. Hàm Today().

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 12 năm 2014 - 2015!
Đồng bộ tài khoản