Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 2 tài liệu

0
102
lượt xem
11
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2012 - 2013. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học lớp 8 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2012 - 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2012 - 2013. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal câu lệnh nào sau đây là đúng:
a. If a=5 then a:=d+1; else a:=d+2; b. If a=5 then a:=d+1else a:=d
c. If a=5 then a=d+1; else a=d+2; d. If a=5 then a:=d+1else a:=d+2;
Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn chương trình j:= 0; for i:= 1 to 3 do j:=j+2; thì g/trị in ra màn hình là?
a. 8 b. 10 c. 4 d. 6
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?
a. Cấu trúc lặp được sử dụng để chỉ thị cho máy tính thực hiện lặp lại một vài hoạt động nào đó cho đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn.
b. Chỉ ngôn ngữ lập trình Pascal mới có các câu lệnh lặp để thể hiện cấu trúc lặp.
c. Ngôn ngữ Pascal thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp cho trước bằng câu lệnh while …do
Câu 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?
a.For i:=100 to 1 do writeln(‘A’);
b. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
c. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);
d. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 5: Câu lệnh lặp while ...do có dạng đúng là:
a. While < điều kiện> do; <câu lệnh >;
b. While < điều kiện> <câu lệnh > do;
Câu 6: Cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ trong ngôn ngữ lập trình Pascal có dạng:
a. if <câu lệnh 1> then <câu lệnh 2>;
b. if <điều kiện1> then <câu lệnh1>;
c. if <điều kiện> then < câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;
d. if <điều kiện> then <câu lệnh>;

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề cương ôn tập HKII môn Tin học 8 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản