Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 1 tài liệu

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Mô tả BST Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn Tin học 12 năm 2014 - 2015 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tin học lớp 12 ở trường phổ thông trở nên chất lượng và hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay và chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn Tin học 12 năm 2014 - 2015

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn Tin học 12 năm 2014 - 2015:

Câu 1: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa bản ghi hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. Edit/Delete Rows B. Delete
C. Insert/New Record D. Insert/Colum
Câu 2: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL
A. Cả ba người B. Người QTCSDL
C. Người dùng cuối D. Người lập trình ứng dụng
Câu 3: Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng:
A. Create table by using wizard B. Create Table in Design View
C. File/open/<tên tệp> D. File/new/Blank Database
Câu 4: Khi chọn dữ liệu cho các trường chỉ chứa một trong hai giá trị như gioitinh, trường đơn đặt hàng đã hoặc chưa giải quyết...nên chọn kiểu dữ liệu để sau này nhập dữ liệu cho nhanh.
A. Text B. Number C. Auto Number D. Yes/No
Câu 5: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số điện thoại nên chọn loại nào
A. Date/Time B. Text C. Autonumber D. Number
Câu 6: Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/New/Blank Database B. Nhấp đúp <tên bảng>
C. Create Table entering data D. Create Table in Design View
Câu 7: Các chức năng chính của Access
A. Lập bảng B. Lưu trữ dữ liệu
C. Tính toán và khai thác dữ liệu D. Ba câu đều đúng
Câu 8: Trong Access để mở một CSDL đã có thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. Create Table in Design View B. File/open/<tên tệp>
C. File/new/Blank Database D. Create table by using wizard
Câu 9: Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế muốn thêm một trường vào bên trên trường hiện tại, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. Insert/Rows B. Create Table by Using Wizard
C. File/New/Blank Database D. File/Save/<Tên tệp>

Nhanh tay, tải miễn phí Đề cương ôn tập kiểm tra HKI môn Tin học 12 năm 2014 - 2015 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản