Đề cương ôn tập kiểm tra HKII môn Tin học 12

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 1 tài liệu

0
68
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập kiểm tra HKII môn Tin học 12

Mô tả BST Đề cương ôn tập kiểm tra HKII môn Tin học 12

Hãy đến với bộ sưu tập Đề cương ôn tập kiểm tra HKII môn Tin học 12, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay và đạt chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập kiểm tra HKII môn Tin học 12

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề cương ôn tập kiểm tra HKII môn Tin học 12 dưới đây của chúng tôi.

Câu 1. Trong Access, để làm việc với báo cáo, tại cửa sổ cơ sở dữ liệu ta chọn nhãn?
A. Reports B. Queries C. Forms D. Tables
Câu 2. Trong một CSDL quan hệ có thể có:
A. thuộc tính đa trị hay phức hợp
B. hai quan hệ cùng tên
C. hai bộ giống khóa chính
D. các thuộc tính cùng tên ở nhiều quan hệ khác nhau
Câu 3. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật, khai thác CSDL quan hệ được gọi là:
A. hệ quản trị CSDL quan hệ B. hệ quản trị CSDL
C. hệ CSDL quan hệ D. CSDL quan hệ
Câu 4. Trong Access, từ nào sau đây cho phép sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần?
A. Descending B. Ascending C. Criteria D. Group by
Câu 5. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào đúng:
A. THANHTIEN=SOLUONG*DONGIA.
B. {TIENTHUONG}:LUONG*0.2
C. [THANHTIEN]= SOLUONG*DONGIA
D. TIENTHUONG:[LUONG]*0.2
Câu 6. Trong mẫu hỏi, để bật chức năng tính tổng ta chọn nút lệnh :
A. B. C. D.
Câu 7. Chức năng của mẫu hỏi là:
A. sắp xếp, lọc các bản ghi B. tổng hợp thông tin từ nhiều bảng
C. thực hiện tính toán đơn giản D. Tất cả các chức năng trên
Câu 8. Thao tác nào sau đây KHÔNG thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?
A. Tạo cấu trúc bảng
B. Chọn khoá chính
C. Nhập dữ liệu ban đầu
D. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng
Câu 9. Nguồn để tạo mẫu hỏi là
A. bảng hoặc mẫu hỏi B. bảng
C. mẫu hỏi D. bảng hoặc biểu mẫu
Câu 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ là:
A. Tập khái niệm mô tả cấu trúc, tính chất, ràng buộc trên CSDL
B. Phần mềm để tạo lập, cập nhật, khai thác CSDL quan hệ
C. CSDL được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ
D. Hệ CSDL gồm nhiều bảng

Chúng tôi mong rằng BST Đề cương ôn tập kiểm tra HKII môn Tin học 12 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản