Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012

Mô tả BST Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012

Bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012 sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu cùng chủ đề được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, tổng hợp thành BST Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012, giúp quý thầy cô và các em học sinh thuận tiện hơn khi tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012 dưới đây của chúng tôi.

I. LÝ THUYẾT:
A/ Số học:

Câu 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai luỹ thừa cùng cơ số:
- Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: an = a.a. … .a (n thừa số)
+ a gọi là cơ số, n gọi là số mũ
+ Quy ước : a1 = a ; a0 = 1
- Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ: am. an = am+n
- Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số (khác 0) ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ: a :a = am - n
Câu 2: Tính chất chia hết của một tổng:
- Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k
- Tính chất 1: Nếu tất cả các số hạng của 1 tổng đều chia hết cho cùng 1 số thì tổng chia hết cho số đó
- Tính chất 2: Nếu chỉ có 1 số hạng của tổng không chia hết cho 1 số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.
Câu 3: Dấu hiệu chia hết:
- Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2
- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3
- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5
- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9
Câu 4: Số nguyên tố – hợp số:
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
Câu 5: Ước và bội:
- Định nghĩa: Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì a là bội của b còn b là ước của a.
- Cách tìm bội: Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; ……
- Cách tìm ước: Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.
Câu 6: Ước chung và bội chung:
- Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.
- Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.
- Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung bằng 1.

Chúng tôi mong rằng BST Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 6 năm học 2011-2012 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản