Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 8 năm học 2014-2015

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 8 năm học 2014-2015

Mô tả BST Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 8 năm học 2014-2015

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 8 năm học 2014-2015. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 8 năm học 2014-2015

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 8 năm học 2014-2015 của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1 Thực hiện phép tính: 
a. x2(x – 2x3)    b. (x2 + 1)(5 – x)   
c. (x – 2)(x2 + 3x – 4)  d. (x – 2)(x – x2 + 4) 
e) 2x(x2 + x + 1)  f) (x – 2)(x2 + 2x + 4)  g) 5x3( x – 2 )   
h) ( x – 5 ) .( x + 5 )    k) ( 2x – 3y )2 
Câu 2: Tính nhanh:  
a. 1012      b. 97.103    c. 772 + 232 + 77.46    d. 1052 – 52 
Câu 3 Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
a. 1 – 2y + y2  b. (x + 1)2 – 25  c. 1 – 4x2 d. 8 – 27x3     
e. 27 + 27x + 9x2 + x;   f. 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3 
g. x3 + 8y3;    h) 5x2 – 10x  ;  i)  - 2x + 1 + x2  ;  k) 3x2 – 3xy – 7x + 7y 
Câu 4 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 
a. 3x2 – 6x + 9x2b. 10x(x – y) – 6y(y – x)   
c. 3x2 + 5y – 3xy – 5x     d. 3y2 – 3z2 + 3x2 + 6xy   
e. 16x3 + 54y3    f. x2 – 25 – 2xy + y2    
g. x5 – 3x4 + 3x3 – x2.   x2 – 2xy + y2 – z2 
Câu 5 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 
a) 2x2 + 3x – 5  b. 16x – 5x2 – 3;    c. x2 + 4x + 3;   
d. x2 – 4x – 5;   e. 16x – 5x2 – 3;  f. x2 – 7x + 10;   
g. x2 – 6x + 8 = 0   h. x2 + 3x + 2    
 k. x2 – 7x + 12    l. x2 – 12x + 27 

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán HK I lớp 8 năm học 2014-2015 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản