Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 tài liệu

0
187
lượt xem
12
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015

Mô tả BST Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015 trên eLib.vn. BST bao gồm các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của quý thầy cô giáo trong cả nước. Hi vọng các tài liệu có ích trong BST sẽ hỗ trợ cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A/ LÝ THUYẾT :
I/ Tập hợp – các phần tử của tập hợp
1/ Để viết một tập hợp thường có mấy cách? Nêu cụ thể và cho ví dụ
2/ Hãy viết tập N và N* cho biết số phần tử của N. Tìm mối quan hệ giữa N và N*
3/ Một tập hợp thường có mấy phần tử? Thế nào là tập hợp con, Tập hợp rỗng, Hai tập hợp bằng nhau. Cho ví dụ mỗi trường hợp
II/ Các phép tính về số tự nhiên, lũy thừa
1/ Phép cộng, phép nhân các số tự nhiên có những tính chất gì? Nêu công thức tổng quát và phát biểu thành lời
2/ Phép trừ, phép chia thực hiện được khi nào?
3/ Khi nào thì số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0? Khi nào thì số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b khác 0 (phép chia có dư)?
4/ Định nghĩa lũy thừa bậc n của a, Viết công thức tổng quát
5/ Nêu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số, Viết công thức tổng quát
6/ Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có dấu ngoặc, không có dáu ngoặc
III/ Dấu hiệu chia hết
1/ Nêu tính chất chia hết của một tổng (t/c 1 t/c 2)
2/ Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2,cho 5, cho 3, cho 9 và so sánh dấu hiệu chia hết
cho 2, cho 5 khác dấu hiệu chia hết cho 3 cho 9 ở điểm nào?
IV/ Số nguyên tố, hợp số. Bội và ƣớc của số tự nhiên :
1/ Số nguyên tố là gì Hợp số là gì? Cho vd các số nguyên tố, hợp số nhỏ hơn 10
2/ Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho vd
3/ Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố nghĩa là gì?
4/ Ước chung bội chung của hai hay nhiếu số nghĩa là gì? Nêu cách tìm
V/ Số nguyên :
1/ Tập hợp số nguyên bao gồm những bộ phận nào? Hãy so sánh số nguyên dương với số 0? Số nguyên âm với số 0? Số nguyên âm với số nguyên dương?
2/ Giá trị tuyệt đối của của số nguyên a là gì?
3/ Nêu quy tắc công hai số nguyên cùng dấu, khác dấu?
4/ Nêu quy tắc trừ hai số nguyên? Nêu quy tắc bỏ dấu ngoặc?

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 năm học 2014-2015!
Đồng bộ tài khoản