Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 THCS Yên Trấn

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
90
lượt xem
6
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 THCS Yên Trấn

Mô tả BST Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 THCS Yên Trấn

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 THCS Yên Trấn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 6 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 THCS Yên Trấn

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 THCS Yên Trấn được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

ĐẠI SỐ

I. TẬP HỢP
Bài 1:
a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.
b) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.
c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.
d) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách.
e) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.
f) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.
g) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.
Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:
a) 97542 b)29635 c) 60000
Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.
Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.
a) A = {x N10 < x <16}
b) B = {x N10 ≤ x ≤ 20
c) C = {x N5 < x ≤ 10}
d) D = {x N10 < x ≤ 100}
e) E = {x N2982 < x <2987}
f) F = {x N*x < 10}
g) G = {x N*x ≤ 4}
h) H = {x N*x ≤ 100}
Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}
Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.
Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
a) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.
b) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.
c) Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000
d) Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề cương ôn tập môn Toán lớp 6 THCS Yên Trấn!
Đồng bộ tài khoản