Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 HKII năm 2014 - 2015 - THCS Thanh Quan

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 tài liệu

0
228
lượt xem
25
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 HKII năm 2014 - 2015 - THCS Thanh Quan

Mô tả BST Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 HKII năm 2014 - 2015 - THCS Thanh Quan

Hãy đến với bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 HKII năm 2014 - 2015 - THCS Thanh Quan, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay và đạt chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 HKII năm 2014 - 2015 - THCS Thanh Quan

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 HKII năm 2014 - 2015 - THCS Thanh Quan dưới đây:

A. LÝ THUYẾT:
I. ĐẠI SỐ:

+ Câu hỏi ôn tập chương III – SGK toán 7 tập 2 trang 22
+ Câu hỏi ôn tập chương IV – SGK toán 7 tập 2 trang 49
II. HÌNH HỌC:
+ Câu hỏi ôn tập chương III – SGK toán 7 tập 2 trang 86; 87
+ Bảng kiến thức cần nhớ – SGK toán 7 tập 2 trang 84; 85
B. BÀI TẬP:
A. ĐẠI SỐ
1. Bài 1: Thu gọn đơn thức rồi chỉ ra bậc, phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau thu gọn:
2. Bài 2: Cho đa thức: H(x) = 2x3 – 3x2 + x – 1 a) Tính H(-2) b) Tính H( )
3. Bài 3: Cho hai đa thức : P(x) = x3 - 2x2 + x – 2 ; Q(x) = 2x3 - 4x2 + 3x – 6
a) Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x)
b) Chứng tỏ rằng x = 2 là nghiệm của cả hai đa thức P(x) và Q(x).
4. Bài 4: Cho các đa thức:
A(x) = x7- 3x2- x5+ x4- x2+ 2x – 7
B(x) = - x – 2x2+ x4- x5+ x7- 4x2- 2
a.Tính: A(x) + B(x); A(x) – B(x) . b.Tìm nghiệm của A(x) – B(x)
5. Bài 5 : Cho 2 đa thức: A(x) = 6x2 + 7x – 5 + 2x3 - 4 x2 - 1 – 3x
B (x) = x3 – 2x2 + 2x + 3x2 - 3x3 + 6
a. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b. Tính A(x) + B (x); A(x) - B (x) c. Tìm nghiệm của đa thức A(x) + B (x)

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề cương ôn tập môn Toán lớp 7 HKII năm 2014 - 2015 - THCS Thanh Quan để xem.
Đồng bộ tài khoản