Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 4 tài liệu

0
235
lượt xem
35
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015

Mô tả BST Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Toán lớp 8 ở trường phổ thông trở nên chất lượng và hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay và chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1 Thực hiện phép tính: 
a. x2(x – 2x3)    b. (x2 + 1)(5 – x)   
c. (x – 2)(x2 + 3x – 4)  d. (x – 2)(x – x2 + 4) 
e) 2x(x2 + x + 1)  f) (x – 2)(x2 + 2x + 4)  g) 5x3( x – 2 )   
h) ( x – 5 ) .( x + 5 )    k) ( 2x – 3y )2 
Câu 2: Tính nhanh:  
a. 1012      b. 97.103    c. 772 + 232 + 77.46    d. 1052 – 52 
Câu 3 Phân tích đa thức sau thành nhân tử 
a. 1 – 2y + y2  b. (x + 1)2 – 25  c. 1 – 4x2 d. 8 – 27x3     
e. 27 + 27x + 9x2 + x;   f. 8x3 – 12x2y + 6xy2 – y3 
g. x3 + 8y3;    h) 5x2 – 10x  ;  i)  - 2x + 1 + x2  ;  k) 3x2 – 3xy – 7x + 7y 
Câu 4 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 
a. 3x2  6x + 9x2b. 10x(x – y) – 6y(y – x)   
c. 3x2 + 5y – 3xy – 5x     d. 3y2 – 3z2 + 3x2 + 6xy   
e. 16x3 + 54y3    f. x2 – 25 – 2xy + y2    
g. x5 – 3x4 + 3x3 – x2.   x2 – 2xy + y2 – z2 
Câu 5 . Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 
a) 2x2 + 3x – 5  b. 16x – 5x2 – 3;    c. x2 + 4x + 3;   
d. x2 – 4x – 5;   e. 16x – 5x2 – 3;  f. x2 – 7x + 10;   
g. x2 – 6x + 8 = 0   h. x2 + 3x + 2    
 k. x2 – 7x + 12    l. x2 – 12x + 27 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề cương ôn tập môn Toán lớp 8 năm học 2014-2015 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản