Đề cương ôn tập thi lên lớp môn Tin học 11 năm 2013 - 2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập thi lên lớp môn Tin học 11 năm 2013 - 2014

Mô tả BST Đề cương ôn tập thi lên lớp môn Tin học 11 năm 2013 - 2014

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo các tài liệu hay, chất lượng trong BST Đề cương ôn tập thi lên lớp môn Tin học 11 năm 2013 - 2014 của thư viện eLib dưới đây. Chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu cùng một chủ đề tạo thành bộ sưu tập này để quý thầy cô và các em học sinh thuận tiện khi tham khảo. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập thi lên lớp môn Tin học 11 năm 2013 - 2014

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề cương ôn tập thi lên lớp môn Tin học 11 năm 2013 - 2014 dưới đây của chúng tôi.

1.Nội dung ôn tập:
• Bài 12: Kiểu xâu
• Bài 14 + 15 + 16: Kiểu tệp
• Bài 17: Chương trình con và phân loại
• Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
2. Một số câu hỏi tham khảo:
Câu 1: Chức năng của thủ tục Insert(S1, S2,vt); là
A. chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu ở vị trí vt B. chèn S2 vào S1
C. chèn xâu D. chèn xâu S2 vào S1 bắt đầu ở vị trí vt
Câu 2: Biến cục bộ là gì?
A. Biến được khai báo trong chương trình con nhưng được sử dụng trong chương trình chính.
B. Biến được khai báo trong chương trình chính nhưng chỉ được sử dụng cho chương trình con.
C. Biến được khai báo để dùng riêng trong chương trình con.
D. Biến tự do không cần khai báo.
Câu 3: Khi chạy chương trình:
Var st: string;
Begin
st:= ’THPT Nguyen Hue’;
Delete(st,length(st) div 2 – 1, 7);
Write(st);
Readln
End.
Chương trình cho ra kết quả:
A. THPT Hue B. THPT Nguyen C. THPT en Hue D. THPT Nguyen Hue
Câu 4: Khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa
A. Function B. Procedure C. Begin D. Program

Chúng tôi mong rằng BST Đề cương ôn tập thi lên lớp môn Tin học 11 năm 2013 - 2014 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản