Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 2 tài liệu

0
39
lượt xem
1
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Mô tả BST Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Bộ sưu tập Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh sẽ mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu cùng chủ đề được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, tổng hợp thành BST Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, giúp quý thầy cô và các em học sinh thuận tiện hơn khi tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh dưới đây:

A. PHẦN ĐẠI SỐ
I. . KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1) Học thuộc các quy tắc nhân,chia đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa thức, phép chia hai đa thức 1 biến.
2) Nắm vững và vận dụng được 7 hằng đẳng thức - các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
3) Nêu tính chất cơ bản của phân thức, các quy tắc đổi dấu - quy tắc rút gọn phân thức, tìm mẫu thức chung, quy đồng mẫu thức.
4) Học thuộc các quy tắc: cộng, trừ các phân thức đại số.
II. CÁC BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
1/ Thực hiện các phép tính sau:
a) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2) b) (6x 5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
c) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)
d) (x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5)
e) (27x3 - 8): (6x + 9x2 + 4)
(Gợi ý:Sử dụng quy tắc nhân chia các đơn thức đa thức)
2/ Rút gọn các biểu thức sau:
a) (x + y)2 - (x - y)2 b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3
c) 98.28 - (184 - 1)(184 + 1)
(Gợi ý:Sử dụng các HĐT)
3/ Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y
A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7) B = (2x + 3)(4x 2 - 6x + 9) - 2(4x3 - 1)
C = (x - 1)3 - (x + 1)3 + 6(x + 1)(x - 1)
(Gợi ý:Thực hiện các phép tính,đáp số không còn biến x,y)
4/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 - y2 - 2x + 2y b)2x + 2y - x2 - xy
c) 3a2 - 6ab + 3b2 - 12c2 d)x2 - 25 + y2 + 2xy
e) a2 + 2ab + b2 - ac - bc f)x2 - 2x - 4y2 - 4y
g) x2y - x3 - 9y + 9x h)a3 – 3a2 – a +3
n) 81x2 - 6yz - 9y2 - z2 m)xz-yz-x2+2xy-y2
p) x2 + 8x + 15 k) x3 – 2x2 + x
Gợi ý: Sử dụng 4 phương pháp phân tích đa thức thức thành nhân tử đã học

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề cương ôn tập Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản