Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 tài liệu

0
92
lượt xem
0
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành

Mô tả BST Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành

Thư viện eLib mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành để có thêm các tài liệu hay, chất lượng hỗ trợ trong công tác giảng dạy, học tập. BST bao gồm nhiều tài liệu về Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành giúp các em tham khảo, phục vụ cho việc học và ôn tập hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành dưới đây của chúng tôi.

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất.
1. Căn bậc hai số học của 9 là:
a. – 3 b. 3 c. 81 d. – 81
2. Hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng?
3. Khai phương tích 30 . 50 . 15 được:
a. 300 b. 15 c. 150 d. 1500
4. Cho đường tròn (O, 5cm) có dây AB = 8cm. Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:
a.5 b. 39 c. 3 d. 4
5. Công thức nghiệm tổng quát của phương trình 3x + y = 2 là :
6. Tỷ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là:
a. Côsin của góc α b. Côtang của góc α
c. Tang của góc α d. Sin của góc α
7. Phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn.
8. Biết = 300 . Sin bằng :
9. Hàm số bật nhất y = ax+b (a ≠ 0) xác định với mọi x thuộc và có tính chất.
a. Đồng biến trên , khi a > 0 b. Đồng biến trên , khi x > 0
c. Nghịch biến trên , khi a > 0 d. Nghịch biến trên , khi x < 0
10. Nếu đường thẳng a và đường tròn (O) cắt nhau thì
a. d > R b. d = R c. d < R d. Số điểm chung là 1
11. Khi hệ số a dương(a > 0)thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax+b và trục Ox là:
a. Góc bẹt b. Góc tù c. Góc vuông d. Góc nhọn
12. Khi hệ số a âm (a < 0) thì góc tạo bởi đường thẳng y = ax+b và trục Ox là:
a. Góc bẹt b. Góc tù c. Góc vuông d. Góc nhọn
13. tan 56 0 baèng:
a. cos 56 0 b. cot 34 0 c. cot 56 0 d. sin 34 0
14. Hàm số y = 2 – 3x lần lượt có các hệ số a, b là:
a. a = - 2, b = 1 b. a = 2. b = -3 c. a = - 3 , b = 2 d. a = - 1, b = - 2
15. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Ta có:
a. AH.BC = AB.AC b. AH.AC = BC.AB
c. AH. AB = BC.AC d. Cả ba đều đúng

Chúng tôi mong rằng BST Đề cương ôn tập Toán lớp 9 trường THCS TT Châu Thành sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản