Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 tài liệu

0
95
lượt xem
1
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan

Mô tả BST Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan

Thư viện eLib mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan để có thêm các tài liệu hay, chất lượng hỗ trợ trong công tác giảng dạy, học tập. BST bao gồm nhiều tài liệu về Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan giúp các em tham khảo, phục vụ cho việc học và ôn tập hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan dưới đây:

A. LÝ THUYẾT:
I. ĐẠI SỐ:

+ Câu hỏi ôn tập chương III – SGK toán 7 tập 2 trang 22
+ Câu hỏi ôn tập chương IV – SGK toán 7 tập 2 trang 49
II. HÌNH HỌC:
+ Câu hỏi ôn tập chương III – SGK toán 7 tập 2 trang 86; 87
+ Bảng kiến thức cần nhớ – SGK toán 7 tập 2 trang 84; 85
B. BÀI TẬP:
A. ĐẠI SỐ
1. Bài 1: Thu gọn đơn thức rồi chỉ ra bậc, phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau thu gọn:
2. Bài 2: Cho đa thức: H(x) = 2x3 – 3x2 + x – 1 a) Tính H(-2) b) Tính H( )
3. Bài 3: Cho hai đa thức : P(x) = x3 - 2x2 + x – 2 ; Q(x) = 2x3 - 4x2 + 3x – 6
a) Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x)
b) Chứng tỏ rằng x = 2 là nghiệm của cả hai đa thức P(x) và Q(x).
4. Bài 4: Cho các đa thức:
A(x) = x7- 3x2- x5+ x4- x2+ 2x – 7
B(x) = - x – 2x2+ x4- x5+ x7- 4x2- 2
a.Tính: A(x) + B(x); A(x) – B(x) . b.Tìm nghiệm của A(x) – B(x)
5. Bài 5 : Cho 2 đa thức: A(x) = 6x2 + 7x – 5 + 2x3 - 4 x2 - 1 – 3x
B (x) = x3 – 2x2 + 2x + 3x2 - 3x3 + 6
a. Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b. Tính A(x) + B (x); A(x) - B (x) c. Tìm nghiệm của đa thức A(x) + B (x)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề cương ôn tập Toán trường THCS Thanh Quan để xem.
Đồng bộ tài khoản