Đề cương ôn tập Toán trường THCS TT Châu Thành

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 12 tài liệu

0
68
lượt xem
0
download
Xem 12 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập Toán trường THCS TT Châu Thành

Mô tả BST Đề cương ôn tập Toán trường THCS TT Châu Thành

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Đề cương ôn tập Toán trường THCS TT Châu Thành. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập Toán trường THCS TT Châu Thành

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề cương ôn tập Toán trường THCS TT Châu Thành được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I/ SỐ HỌC (4 tiết)
Ôn tập từ bài 1 đến bài 9 (chương I) + Bài tập đơn giản
Ôn tập về: tập hợp, phần tử của tập hợp. Số phần tử của một tập hợp. Phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số. Thứ tự thực hiện các phép tính.
* Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 10
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 2 A; 6 A; 9 A
* Nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên
* Chú ý: a.b + a.c = a.(b + c) hoặc a.b – a.c = a.(b – c)
Tính nhanh:
a/ 46 + 23 +54 b/ 4 . 13 . 25 c/ 28 . 27 + 28 . 73
* Lũy thừa bậc n của a là gì? Viết công thức nhân (chia) hai lũy thừa cùng cơ số
Quy ước: a1 = a ; a0 = 1 (a 0)
– Viết gọn tích sau bằng cách dùng lũy thừa:
a/ 5.5.5.5 b/ 6.6.6 c/ 2.2.2.2.2
– Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
a/ 33 . 35 b/ 52 . 54 c/ 77 .7
– Tính giá trị các lũy thừa sau:
a/ 72 b/ 34 c/ 25
* Nêu thứ tự thực hiện các phép tính:
BT/ Thực hiện các phép tính:
a/ 3 . 52 + 7 . 42 – 6 . 23 b/ 52 – [10 + (8 – 3)2] c/ 15 + (4 . 32 – 5 . 4)
d/ 62 : 4 . 3 + 2. 52 e/ 5. 42 – 18 : 32 g/ 80 – (4 . 52 – 3 . 23)
* Tìm x, biết?
a/ 2 . x + 5 = 17 b/ 5 . x – 7 = 13 c/ 6 . (x – 3) = 42

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề cương ôn tập Toán trường THCS TT Châu Thành!
Đồng bộ tài khoản