Đề cương ôn tập Toán trường THPT Sông Đốc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 3 tài liệu

0
70
lượt xem
0
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập Toán trường THPT Sông Đốc

Mô tả BST Đề cương ôn tập Toán trường THPT Sông Đốc

Hãy đến với bộ sưu tập Đề cương ôn tập Toán trường THPT Sông Đốc, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay và đạt chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học ở trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập Toán trường THPT Sông Đốc

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề cương ôn tập Toán trường THPT Sông Đốc:

I/. Lý thuyết
1/. Đồ thị hàm số bậc hai và một số vấn đề liên quan: vẽ đồ thị, tìm tọa độ giao điểm, xác định parabol,…
2/. Tập xác định của hàm số.
3/. Giải phương trình vô tỉ, phương trình chứa ẩn ở mẫu.
4/. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng: tọa độ vectơ, điều kiện cùng phương của hai vectơ, điều kiện thẳng hàng (không thẳng hàng) của 3 điểm, tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
II. Bài tập
Bài 1: Cho hình bình hành ABCD tâm O với M là trung điểm OB.3 1
a) Chứng minh AM DC  BC 4 4
b) Gọi A(2; 5), B(-1; 0) và C(-3; 8). Tìm toạ độ đỉnh E sao cho AE 5 AB  4 EC
Bài 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho M(0; -4); N(-5; 6) và P(3; 2)
a) Chứng minh rằng 3 diểm M, N, P không thẳng hàng
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác MNP.
Bài 3: Trong mặt phẳng xOy cho điểm A(-1; 5); B(2; 1); C(7; 11).
a) Chứng minh 3 điểm A, B, C không thẳng hàng
b) Tìm toạ độ trung điẻm I của BC và toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.
c) Tìm toạ độ điểm D để ABCD là hình bình hành
Bài 4: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và CA. Chứng minh rằng: GM  GN  GP 0
Bài 5: Cho tam giác ABC và A’B’C’. Chứng minh rằng nếu A A' '  BB'  CC ' 0 thì hai
tam giác đó có cùng trọng tâm

Hãy tham khảo đầy đủ Đề cương ôn tập Toán trường THPT Sông Đốc bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản