Đề cương ôn tập Vật lý 11 (CB&NC) trường THPT Nguyễn Khuyến - An Khê

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 tài liệu

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương ôn tập Vật lý 11 (CB&NC) trường THPT Nguyễn Khuyến - An Khê

Mô tả BST Đề cương ôn tập Vật lý 11 (CB&NC) trường THPT Nguyễn Khuyến - An Khê

Tất cả các tài liệu hay và đạt chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Đề cương ôn tập Vật lý 11 (CB&NC) trường THPT Nguyễn Khuyến - An Khê. Bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Vật lý lớp 11. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương ôn tập Vật lý 11 (CB&NC) trường THPT Nguyễn Khuyến - An Khê

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề cương ôn tập Vật lý 11 (CB&NC) trường THPT Nguyễn Khuyến - An Khê. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo:

Câu 1. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 và q2 đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r có độ lớn:
A. tỉ lệ thuận với điện tích q1 hoặc điện tích q2.
B. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn các điện tích.
C. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách r.
D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r.
Câu 2. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 4 lần thì lực tương tác điện giữa chúng sẽ:
A. giảm 16 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 16 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 3. Khi khoảng cách giữa 2 điện tích tăng lên 1,5 lần thì lực tương tác giữa 2 điện tích ấy
A. Tăng lên 2,25 lần B. Tăng lên 1,5 lần
C. Giảm đi 1,5 lần D. Giảm đi 2,25 lần.
Câu 4. Biểu thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích đứng yên nào sau đây đúng
A. F = B. F = . C. F = D. F = .
Câu 5. Chọn câu trả lời đúng Hai hạt bụi trong không khí mỗi hạt chứa 5.108 electrôn cách nhau 2cm .Lực tĩnh điện giữa hai hạt bằng A. 1,44.10-11 N B. 1,44.10-9 N C. 1,44.10-7 N D. 1,44.10-5 N
Câu 6. Chọn câu trả lời đúng. Một vật mang điện âm là do
A. hạt nhân nguyên tử của nó có số nơtrôn nhiều hơn số prôtôn
B. nó có dư electrôn.
C. hạt nhân nguyên tử của nó có số prôtôn nhiều hơn số nơtrôn
D. nó thiếu electrôn
Câu 7. Hai điện tích điểm q1 = .10-9 C và q2 = - 2.10-9C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không khí .Khoảng cách giữa chúng là :
A. 3 cm B. 4 cm C. 3cm D. 4cm
Câu 8. Chọn câu đúng : Biểu thức định nghĩa của cường độ điện trường:
A. = B. E = 9.109 C. F = D.E = Fq.
Câu 9. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường E = 1000V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2N. Độ lớn của điện tích là
A. 2.10-3 C B. 500C. C. 1.10-3 C D. 1,6.10-19 C
Câu 10. Cường độ điện trường do điện tích q = 5.10-8 C gây ra tại điểm cách nó 5cm có độ lớn là
A. 25.105 V/m B. 1,8.105 V/m C. 4,5.105 V/m D. 18V/m

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề cương ôn tập Vật lý 11 (CB&NC) trường THPT Nguyễn Khuyến - An Khê sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản