Đề cương tham khảo ôn thi THPT Quốc gia năm 2015 trường THPT Thái Phiên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
37
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề cương tham khảo ôn thi THPT Quốc gia năm 2015 trường THPT Thái Phiên

Mô tả BST Đề cương tham khảo ôn thi THPT Quốc gia năm 2015 trường THPT Thái Phiên

Với mong muốn cung cấp thêm nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, Thư viện eLib đã chọn lọc và tổng hợp các tài liệu tạo thành BST Đề cương tham khảo ôn thi THPT Quốc gia năm 2015 trường THPT Thái Phiên. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đề cương tham khảo ôn thi THPT Quốc gia năm 2015 trường THPT Thái Phiên

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề cương tham khảo ôn thi THPT Quốc gia năm 2015 trường THPT Thái Phiên của thư viện eLib dưới đây:

I. Dao động cơ học:
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hoà của một vật?
A. Động năng dao động điều hoà cực đại khi vật qua vị trị cân bằng.
B. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên thì vận tốc và gia tốc trái dấu.
C. Gia tốc có giá trị cực đại khi vật ở biên.
D. Vận tốc chậm pha hơn ly độ là /2.
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình li độ: x = 2cosπt (cm) (t tính bằng giây). Chất điểm qua vị trí cân bằng lần thứ nhất lúc ( kể từ t = 0)
A. 0,25 s. B. 1,00 s. C. 0,50 s. D. 2,00 s.
Câu 3: Chọn câu đúng: Dao động điều hòa là dao động có
A. trạng thái chuyển động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. năng lượng dao động tỉ lệ với biên độ.
C. li độ là hàm côsin ( hoặc sin ) theo thời gian. D. vận tốc lớn nhất khi ở li độ cực đại.
Câu 4: Một vật dao động điều hoà trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Khi ở cách vị trí cân bằng 1 cm, vật có vận tốc 31,4 cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 0,35 s. B. 1,25 s. C. 0,63 s. D. 0,77 s.
Câu 5: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cosπt (x tính bằng cm; t tính bằng giây). Kể từ thời điểm t = 0, vật qua vị trí có li độ x = -2,5cm lần thứ nhất tại thời điểm
A. t = 3/4 s. B. t = 2/3 s. C. t = 1/2 s. D. t = 1/3 s.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai về một chất điểm dao động điều hoà trên một đường thẳng?
A. Véc tơ gia tốc bao giờ cũng cùng hướng chuyển động của vật.
B. Khi qua vị trí cân bằng thì véc tơ gia tốc đổi chiều.
C. Tại biên thì vật đổi chiều chuyển động.
D. Lực hồi phục tác dụng lên vật đổi dấu khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 7: Một điểm dao động điều hoà với biện độ A, vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 0,5 m/s. Khi vật có li độ x = A/2 thì vận tốc của nó là
A. 0,707 m/s. B. 0,866 m/s. C. 0,433 m/s. D. 0,354 m/s.

Hy vọng rằng BST Đề cương tham khảo ôn thi THPT Quốc gia năm 2015 trường THPT Thái Phiên sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản