Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
788
lượt xem
47
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn dưới đây của chúng tôi.

1,
Chọn câu sai. Trong bảng HTTH các nguyên tố hoá học của Menđêlêep, người ta sắp xếp
Chọn câu trả lời đúng:
A. tăng dần khối lượng nguyên tử của các nguyên tố.
B. các nguyên tố mà nguyên tử có cùng số lớp electron vào thành chu kì.
C. số electron tăng dần.
D. tăng dần điện tích hạt nhân Z của nguyên tử các nguyên tố .
2,
Viết công thức các hiđroxit của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm V và xếp theo chiều tính axit mạnh dần:
Chọn câu trả lời đúng:
A. HNO3, HPO3, H3AsO4, HSbO2, Bi(OH)3 (1)
B. Bi(OH)3, Sb(OH)3, H3AsO4, H3PO4, HNO3 (3)
C. HNO3, H3PO4, H3AsO4, Sb(OH)3, Bi(OH)3 (2)
D. Câu (1) và (3) sai.
3,
Khi các nguyên tố S, Se và Cl được sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử, sự sắp xếp nào đúng?
Chọn câu trả lời đúng:
A. S < Cl < Se
B. Se < S < Cl
C. S < Se < Cl
D. Cl < S < Se
4,
Cho các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử như sau:
(1): 1s22s22p63s2
(2): 1s22s22p63s23p63d104s2
(3): 1s22s22p63s23p5
(4): 1s22s22p6
Các nguyên tố là kim loại là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. (3), (4)
B. (1), (2)
C. (1), (2), (4)
D. (2), (3), (4)
5,
Hòa tan hoàn toàn 0,3 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu được 0,224 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Hai kim loại X và Y lần lượt là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. Na và K.
B. Li và Na.
C. K và Rb.
D. Rb và Cs.

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuần hoàn sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản