Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
67
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng:

- Cho NA = 6,02.1023, mp =1,6726.10–27 kg, mn =1,6748.10–27 kg, me = 9,1094.10–31 kg, qp = +1,6.10–19 C (hay 1+), 1u = 1,6605.10-27 kg.
- Cho O (Z = 8), Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Fe (Z = 26), Si (Z =14), Mg (Z = 12), Ca (Z = 20).
- Các cấu hình electron được đề cập dưới đây là cấu hình electron ở trạng thái cơ bản.

Câu 1: Giả thiết hạt nhân nguyên tử và cả nguyên tử hiđro đều có dạng hình cầu. Bán kính của nguyên tử hiđro có giá trị gần đúng là 0,53.10-8 cm, còn hạt nhân nguyên tử có bán kính chỉ bằng bán kính của toàn nguyên tử. Khối lượng hạt nhân nguyên tử hiđro là 1,6726.10-27 kg. Khối lượng riêng (gần đúng) của hạt nhân nguyên tử hiđro là (Thể tích hình cầu được tính bằng công thức V = πr 3 (r: bán kính hình cầu), π = 3,14).
A. 2,6820.1013 gam/cm3. B. 3,9950.1011 gam/cm3.
C. 3,9950.10 gam/cm . D. 2,6820.108 gam/cm3.
Câu 2: Số hạt mang điện tích dương của R chiếm 46,67% tổng số hạt mang điện tích dương có trong một phân tử RO2. Cấu hình electron nguyên tử R là
A. 1s22s22p2. B. 1s22s22p5. C. 1s22s22p63s23p4. D. 1s22s22p6 3s23p2.
Câu 3: Cho các dữ kiện sau:
- Nguyên tử nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là np2n. X có khả năng hoạt động hóa học khá mạnh ở nhiệt độ thường.
- Tổng số electron trên các phân lớp s của nguyên tử nguyên tố Y là 5.
Cho các nhận xét sau đây về X, Y:
(1) X có thể là phi kim hay khí hiếm. (2) Y tạo với X hợp chất có công thức YX.
(3) X, Y đều có 3 lớp electron. (4) Hợp chất Y2X là một oxit bazơ.
(5) Ion X2- và ion Y+ có cấu hình electron giống nhau. 
Số nhận xét đúng là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khối lượng nguyên tử là khối lượng của tổng số hạt proton có trong nguyên tử.
B. Khối lượng nguyên tử là khối lượng của tổng số hạt proton, electron có trong nguyên tử.
C. Khối lượng nguyên tử là khối lượng của tổng số hạt nơtron, electron có trong nguyên tử.
D. Khối lượng nguyên tử xem như bằng khối lượng của hạt nhân, khối lượng của các electron là không đáng kể so với khối lượng của nguyên tử.
Câu 5: Các nguyên tử của các nguyên tố có cấu hình electron như sau :
(1) 1s22s22p4 (2) 1s2 2s22p6 3s2 (3) 1s22s22p63s23p63d54s1
(4) 1s22s22p6 3s23p6 4s1 (5) 1s22s22p63s23p3
Số nguyên tố là kim loại là
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 6: Sự phân bố electron nào sau đây vi phạm qui tắc Hun ?
A. B. C. D.
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố Y có phân mức năng lượng cao nhất là 3p và có 1 electron độc thân. Để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm gần nhất, Y có xu hướng nhường đi 3 electron. Đơn chất Y có đặc điểm nào sau đây:
A. Là chất lỏng ở nhiệt độ thường. B. Tác dụng được với dung dịch CuSO4.
C. Có màu xám đen. D. Không phản ứng với dung dịch HCl.

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng sẽ hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản