Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì kiểm tra có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trọn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013:

Câu 1: Số electron tối đa ở lớp L là:
A. 18 B. 32 C. 2 D. 8
Câu 2: Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp s là 6 và tổng electron lớp ngoài cùng là 6. X thuộc nguyên tố hóa học:
A. Cl (Z = 17). B. S (Z = 16). C. F (Z= 9). D. O ( Z = 8).
Câu 3: Biết 1 mol nguyên tử Al có khối lượng bằng 27g, một nguyên tử nhôm có 13 hạt proton. Số hạt proton trong 4,05g Al:
A. 11,739.1023. B. 9,39.1023. C. 11,74.1022. D. 9,03.1022.
Câu 4: Cho 6 nguyên tử với cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là: 1s2, 3s2, 3p1, 3p2, 3p6, 4p4.
Số nguyên tử kim loại, phi kim, khí hiếm trong số 6 nguyên tử trên là
A. 3 kim loại, 1 phi kim, 2 khí hiếm. B. 2 kim loại, 2 phi kim, 2 khí hiếm.
C. 3 kim loại, 2 phi kim, 1 khí hiếm. D. 2 kim loại, 3 phi kim, 1 khí hiếm.
Câu 5: Tìm câu phát biểu sai:
A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.
B. Trong một nguyên tử số proton luôn bằng số electron và bằng số hiệu nguyên tử.
C. Trong nguyên tử số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện .
D. Tổng số proton và số notron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
Câu 6: Biết nguyên tố Cu có 2 đồng vị 29 Cu và 29 Cu . Nguyên tố oxi có 3 đồng vị là 8 O; 8 O và 18 O. Số loại phân tử CuO tối đa tạo thành từ các đồng vị trên là:
A. 12. B. 18. C. 9. D. 6.
Câu 7: Cấu hình electron nào sau đây vi phạm quy tắc Hund
A. 1s22s22p 2 2p 1y
x B. 1s22s22p 2 2p 1y 2p 1 C. 1s22s22p 1x
x z D. 1s22s2
Câu 8: Ion M2+ có 22 hạt mang điện, nguyên tử M tương ứng có cấu hình electron là:
A. [Ne]3s2 B. [Ne]3s1 C. [Ar]3d24s2 D. [Ar]3d54s1
Câu 9: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 13. cấu hình electron của X là:
A. 1s22s2. B. 1s22s22p1 C. 1s22s22p63s23p1. D. 1s22s22p2.
Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài là 4s24p4. Tổng số electron trong một nguyên tử của X là:
A. 34. B. 20. C. 32. D. 24.

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 109 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản