Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 216 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
62
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 216 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 216 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 216 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 216 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 216 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng:

Cho: Ca = 40, F = 19, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1, P = 31, S = 32.

Câu 1: Cho các nguyên tử (1), (2), (3), (4) thuộc nhóm IA có bán kính trung bình biến thiên như sau:
Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) của các nguyên tử (1), (2), (3), (4) được xếp theo thứ tự nào sau đây?
A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (4) < (3) < (2) < (1). C. (4) < (2) < (3) < (1). D. (1) < (2) < (3) < (4).
Câu 2: Điện hóa trị của các nguyên tố kim loại trong các hợp chất: Fe2O3 ; CsCl ; MgBr2 lần lượt là:
A. 3+ ; 1+ ; 2+. B. -3 ; -1 ; -2. C. +3 ; +1 ; +2. D. 3 ; 1 ; 2.
Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có 2 electron cuối cùng được điền vào phân lớp 4s; nguyên tử của nguyên tố Y có 11 electron p. Hợp chất hình thành giữa 2 nguyên tố này có thể là
A. X2Y với liên kết ion. B. XY2 với liên kết ion.
C. X2Y với liên kết cộng hóa trị có cực. D. XY2 với liên kết cộng hóa trị có cực.
Câu 4: Trong phân tử C2H4, BeCl2, NH3, các nguyên tử C, Be, N có kiểu lai hóa lần lượt là:
A. sp2, sp, sp2. B. sp2, sp, sp. C. sp2, sp, sp3. D. sp, sp2, sp3.
Câu 5: Dãy gồm các chất có cùng kiểu liên kết trong phân tử là:
A. N2, CO2, Cl2, BaO. B. NaCl, BaBr2, MgO, CaCl2.
C. HCl, H2S, NaCl, SO2. D. NH3, NaF, BF3, K2O.
Câu 6: Cho ion đơn nguyên tử X2- và Y+ có cấu tạo như sau:
Vị trí của nguyên tố X và Y trong bảng tuần hoàn lần lượt là:
A. X ở ô 20, chu kì 4, nhóm IIA; Y ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA.
B. X ở ô 16, chu kì 3, nhóm IIA; Y ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA.
C. X ở ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA; Y ở ô 19, chu kì 4, nhóm IA.
D. X ở ô 16, chu kì 3, nhóm VIA; Y ở ô 19, chu kì 4, nhóm IA.
Câu 7: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng nhỏ thì liên kết giữa chúng càng phân cực.
B. Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết cộng hóa trị mà cặp electron chung bị hút lệch về phía một nguyên tử.
C. Các hợp chất cộng hóa trị có thể là chất rắn, chất lỏng, chất khí ở điều kiện thường.
D. Liên kết cho - nhận là liên kết được hình thành giữa kim loại thuộc nhóm IA và phi kim thuộc nhóm VIIA do cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp.
Câu 8: Dãy các axit nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính axit giảm dần? (biết ZP = 15, ZCl = 17, ZS = 16, ZAs = 33).
A. H3PO4, HClO4, H2SO4, H3AsO4. B. HClO4, H2SO4, H3AsO4, H3PO4.
C. H3AsO4, H3PO4, H2SO4, HClO4. D. HClO4, H2SO4, H3PO4, H3AsO4.

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 216 (Nâng cao) năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản