Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 546 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 546 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 546 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để hoàn thành các bài kiểm tra. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 546 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 546 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 546 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013. Mời các bạn tham khảo:

Câu 1: Biết 1 mol nguyên tử Al có khối lượng bằng 27g, một nguyên tử nhôm có 13 hạt proton. Số hạt proton trong 4,05g Al:
A. 11,739.1023. B. 11,74.1022. C. 9,03.1022. D. 9,39.1023.
Câu 2: Nguyên tử khối trung bình của Vanadi (V) là 50,94. V có hai đồng vị, trong đó 50V chiếm 6%. Số khối đồng vị thứ hai là:
A. 49. B. 51 C. 50. D. 52.
Câu 3: Cấu hình electron nào sau đây vi phạm quy tắc Hund
A. 1s22s22p 2 2p 1y 2p 1 B. 1s22s2 x z C. 1s22s22p 1x D. 1s22s22p 2 2p 1y x
Câu 4: Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp s là 6 và tổng electron lớp ngoài cùng là 6. X thuộc nguyên tố hóa học:
A. O ( Z = 8). B. Cl (Z = 17). C. F (Z= 9). D. S (Z = 16).39
Câu 5: Cho kí hiệu nguyên tử 19 K . Chọn phát biểu dúng:
A. Trong nhân có 38 hạt mang điện.
B. Số nơtron trong hạt nhân hơn số proton là 2.
C. K+ có 3 lớp electron.
D. Số hiệu nguyên tử là 39.
Câu 6: Cho 6 nguyên tử với cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là: 1s2, 3s2, 3p1, 3p2, 3p6, 4p4.
Số nguyên tử kim loại, phi kim, khí hiếm trong số 6 nguyên tử trên là
A. 2 kim loại, 2 phi kim, 2 khí hiếm. B. 2 kim loại, 3 phi kim, 1 khí hiếm.
C. 3 kim loại, 1 phi kim, 2 khí hiếm. D. 3 kim loại, 2 phi kim, 1 khí hiếm.
Câu 7: Biết nguyên tố Cu có 2 đồng vị 29 Cu và 29 Cu . Nguyên tố oxi có 3 đồng vị là 8 O; 8 O và 18 8O. Số loại phân tử CuO tối đa tạo thành từ các đồng vị trên là:
A. 9. B. 12. C. 6. D. 18.
Câu 8: Nguyên tử R có tổng số hạt là 52 hạt. Số hạt không mang điện nhiều gấp 1,059 lần hạt mang điện dương. Kết luận nào sau đây không đúng với R:
A. Điện tích hạt nhân của r là 17+. B. R là phi kim.
C. R có số khối 35. D. Trạng thái cơ bản của R có 3 electron độc
Câu 9: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 13. cấu hình electron của X là:
A. 1s22s2. B. 1s22s22p63s23p1. C. 1s22s22p2. D. 1s22s22p1
Câu 10: Tìm câu phát biểu sai:
A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.
B. Trong một nguyên tử số proton luôn bằng số electron và bằng số hiệu nguyên tử.
C. Trong nguyên tử số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện .
D. Tổng số proton và số notron trong một hạt nhân được gọi là số khối.

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học mã đề 546 (Nâng cao) trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2012 - 2013 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản