Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học trường THPT Tông Lênh năm 2010 - 2011

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học trường THPT Tông Lênh năm 2010 - 2011

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học trường THPT Tông Lênh năm 2010 - 2011

Những Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học trường THPT Tông Lênh năm 2010 - 2011 ở đây được sưu tập với ý nghĩa tham khảo, nhằm giúp người học thử sức, tự ôn tập trước kỳ thi, kiểm tra. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học trường THPT Tông Lênh năm 2010 - 2011

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học trường THPT Tông Lênh năm 2010 - 2011 được trích từ tài liệu:

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố ở chu kỳ 3, nhóm IV A có số hiệu nguyên tử là
A. 13 B. 14 C. 21 D. 22
Câu 2: Điều nào sau đây là không đúng:
A. Phân nhóm chính nhóm VIII được gọi là nhóm khí hiếm
B. Các nguyên tố khí hiếm hầu như không tham gia vào phản ứng hoá học
C. Các nguyên tử của nhóm khí hiếm luôn luôn có 8 electron ở lớp ngoài cùng
D. Phân tử của khí hiếm ở điều kiện bình thường chỉ có 1 nguyên tử
Câu 3: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Cl(Z = 17) và Ca( Z = 20) là 2 2 6 2 5 2 2 6 2 6 1
A. 1s 2s 2p 3s 3p và 1s 2s 2p 3s 3p 4s2 2 6 2 2 3 2 2 6 2 1 6
B. 1s 2s 2p 3s 4s 3p và 1s 2s 2p 3s 4s 3p .2 2 6 2 5
C. 1s 2s 2p 3s 3p2 2 6 2 5 2 2 6 2 1 6 2 2 6 2 6 2
D. 1s 2s 2p 3s 3p và 1s 2s 2p 3s 4s 3p và 1s 2s 2p 3s 3p 4s
Câu 4: Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là
A. 3. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 5: K có điện tích hạt nhân Z = 19, thì K có 1 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp
A. 4s B. 3d C. 3p D. 4p
Câu 6: Xác định vị trí trong bảng HTTH của nguyên tố có số hiệu nguyên tử Z=11?
A. Chu kỳ 3 ,nhóm II B. Chu kỳ 3, nhóm I
C. Chu kỳ 4, nhóm II D. Chu kỳ 4,nhóm I
Câu 7: Xác định câu đúng: theo bảng HTTH, trong cùng một chu kỳ, khi đi theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì
A. Tính kim loại tăng dần
B.Tính kim loại giảm dần
C. Tính phi kim giảm dần
D. Tính bazơ của các oxít và hydroxít tương ứng tăng dần
Câu 8: Trong bảng HTTH , nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. Flo B. Nitơ C. Brôm D. oxi
Câu 9: Tìm phát biểu sai:
A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần
B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần
C. Nguyên tử các các nguyên tố cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau
D. Cả 2 điều a , c
Câu 10: Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Hoá học trường THPT Tông Lênh năm 2010 - 2011 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản