Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học (Cơ bản) mã đề 132 năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học (Cơ bản) mã đề 132 năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học (Cơ bản) mã đề 132 năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để hoàn thành các bài kiểm tra. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học (Cơ bản) mã đề 132 năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học (Cơ bản) mã đề 132 năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học (Cơ bản) mã đề 132 năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1: Dựa vào thông tin đã cho trong bảng sau. Em hãy ghép nối các thông tin đúng của quá trình hô hấp tế bào: Giai đoạn Vị trí diễn ra Số ATP tạo ra
I. Chu trình Krebs 1) Tế bào chất a) 0
II. Chuỗi chuyền electron 2) Chất nền ti thể b) 2
III. Đường phân 3) Màng trong ti thể c) 4
IV. Ôxi hóa axit piruvic 4) Màng ngoài ti thể d) 34
Tổ hợp đúng là:
A. I-3-a, II-4-c, III-2-d, IV-1-b. B. I-1-c, II-2-b, III-4-a, IV-3-d.
C. I-4-c, II-3-d, III-2-b, IV-1-a. D. I-2-b, II-3-d, III-1-b, IV-2-a.
Câu 2: Cho biết ở một loài, có 2n = 24. Xét 1 tế bào của loài trải qua nguyên phân. Số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động có trong mỗi tế bào ở kì sau lần lượt là:
A. 24, 48, 24. B. 24, 0, 24. C. 48, 96, 48. D. 48, 0, 48.
Câu 3: Quan sát hình và cho biết đây là diễn biến của nhiễm sắc thể xảy ra ở kì nào của quá trình nguyên phân?
A. Kì giữa. B. Kì sau. C. Kì cuối. D. Kì đầu.
Câu 4: Sản phẩm của giai đoạn ôxi hóa axit piruvic và chu trình Krebs là:
A. 4CO2, 0ATP, 2NADH, 8FADH2. B. 6CO2, 2ATP, 8 NADH, 2FADH2.
C. 4CO2, 34ATP, 6NADH, 4FADH2. D. 6CO2, 4ATP, 2 NADH, 10FADH2.
Câu 5: Hình ảnh của nhiễm sắc thể (NST) được quan sát rõ nhất ở kì nào của nguyên phân?
A. Kì đầu. B. Kì giữa. C. Kì sau. D. Kì cuối.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng với sự phân li của các nhiễm sắc thể ở kỳ sau I của giảm phân?
A. Phân li ở trạng thái đơn.
B. Trượt trên thoi vô sắc để về các cực của tế bào.
C. Chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào.
D. Phân li nhưng không tách tâm động.

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học (Cơ bản) mã đề 132 năm 2014 - 2015 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản