Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 1 trường THPT Nguyễn Huệ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 1 trường THPT Nguyễn Huệ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 1 trường THPT Nguyễn Huệ

Các em đừng quên tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 1 trường THPT Nguyễn Huệ của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 1 trường THPT Nguyễn Huệ

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 1 trường THPT Nguyễn Huệ được trích từ tài liệu:

Chọn phương án trả lời đúng nhất.
1.
Những ngành nào dưới đây không thuộc giới động vật?
A. ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, giun đốt,
B. động vật nguyên sinh, động vật không xương, động vật có xương sống
C. thân mềm, chân khớp, động vật có xương sống
D. ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, giun đốt, động vật có xương sống
2. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về polysaccarit.
A. Là thành phần cơ bản cấu tạo nên thành tế bào nấm
B. Là nguồn dự trữ năng lượng duy nhất của tế bào.
C. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
D. glycogen & xenlulôzơ đều được cấu tạo từ cacglucôzơ.
3. Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ:
A. Peptitdoglican . B. Phôtpholipit và peptitdoglican
C. Phôtpholipit và prôtêin D. Prôtêin và peptitdoglican.
4. Mạch thứ nhất trong phân tử ADN có trình tự: 5 '…A-T-T-A-T-G-X-X-G-A…3' thì trình tự các nuclêôtít trên mạch thứ hai sẽ là:
A. 5'…T-A-A-T-A-X-G-G-X-T…3' B. 3'…T-A-A-T-A-X-G-G-X-T…5'
C. 5'…A-T-T-A-T-G-X-X-G-A…3' D. 3'…A-T-T-A-T-G-X-X-G-A…5'
5. Đặc điểm nào dưới đây không phải của tế bào nhân sơ:
A. Có các ribôxôm 70S & không có các bào quan khác.
B. NST là một phân tử ADN dạng vòng kết hợp với protein histon.
C. Tế bào chất có các plasmit
D. Nhân chưa có màng nhân.
6. Trong phân tử ADN mạch kép các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết:
A. liên kết ion & liên kết hydro B. liên kết hidrô & liên kết hố trị
C. liên kết phôtphodieste D. liên kết giàu năng lượng
7. Một ADN có 3000 nuclêôtit, số nuclêôtit loại A = 30% thì số nuclêôtit loại X là:
A. 2100 B. 600 C. 900 D. 1500
8. Nhóm chất nào sau đây vừa có polisaccarit, lipit, & protein.
A. xelulôzơ, glycogen, estrogen B. photpholipit, carôtenoit, glycogen.
C. casein, kitin, colesteron D. collagen, hemoglobin, vitaminA
9. Sự khác biệt trong cấu trúc đơn phân của ADN và ARN là :
A. Axitphôtphoric, đường pentozơ B. Nuclêôtit của ARN không có bazơnitơ timin
C. Bazơnitơ, Axitphôtphoric D. Đường pentozơ, bazơnitơ
10. Nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm nguyên sinh vật?
A. E.coli, amip, tảo đỏ, nấm nhầy
B. amip, trùng roi, tảo đỏ, nấm nhầy
C. trùng bào tử, thuỷ tức, tảo nâu, nấm nhầy
D. Mycoplastma, E. coli, nấm nhầy, tảo nâu.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 1 trường THPT Nguyễn Huệ bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản