Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 2 trường THPT Nguyễn Huệ

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 2 trường THPT Nguyễn Huệ

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 2 trường THPT Nguyễn Huệ

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 2 trường THPT Nguyễn Huệ. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 2 trường THPT Nguyễn Huệ

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 2 trường THPT Nguyễn Huệ này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn phương án trả lời đúng nhất.
1.
Liên kết giữa các phân tử glucozơ trong vi sợi xenlulozơ gồm các liên kết chủ yếu:
A. ion & hydro B. glicozit , photphodieste
C. photphodieste & hydro D. glicozit & hydro
2. Các cấp tổ chức của thế giới sống từ thấp đến cao là:
A. nguyên tử, phân tử, tế bào, bào quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái
B. nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái
C. nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái
D. nguyên tử, phân tử, bào quan, tế bào, quần thể , cơ thể, quần xã, hệ sinh thái
3. Phân tử đường có mặt trong cấu trúc của phân tử A RN là:
A. Glucôzơ B. Ribôzơ C. đêôxiribôzơ D. Galactôzơ
4. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:
A. A = G,T = X B. A+G = T+X C. A+T = G+X D. A = X,G = T
5. Các cấp phân loại được sắp xếp từ thấp đến cao như thế nào?
A. lồi, bộ, chi, họ, lớp, ngành, giới. B. giới , ngành , lớp, lồi, chi, họ, bộ .
C. lồi, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. D. lồi, chi, bộ, họ, lớp, ngành, giới.
6. Các nguyên tố chủ yếu trong tế bào là:
A. cacbon, hiđrô, ôxi, lưu huỳnh B. cacbon, hiđrô, ôxi, nitơ
C. cacbon, hiđrô, ôxi, canxi D. cacbon, hiđrô, ôxi, photpho
7. Một ADN dạng vòng có 3000 nuclêôtit, số liên kết hố trị giữa các nuclêôtit là:
A. 2998 B. 3000 C. 5998 D. 3002
8. Nhóm chất nào sau đây không phải là các hợp chất của lipit.
A. testosterone, estrogen B. vitamin A, D, E ,K
C. kitin, albumin (lòng trắng trứng) D. carotenoit, photpholipit
9. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về polysaccarit.
A. glycogen & xenlulôzơ đều được cấu tạo từ cacglucôzơ.
B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
C. Là nguồn dự trữ năng lượng duy nhất của tế bào.
D. Là thành phần cơ bản cấu tạo nên thành tế bào nấm
10. Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ:
A. Phôtpholipit và peptitdoglican B. Peptitdoglican .
C. Phôtpholipit và prôtêin D. Prôtêin và peptitdoglican.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học đề số 2 trường THPT Nguyễn Huệ hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản