Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường PTDT Nội trú Lục Ngạn

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường PTDT Nội trú Lục Ngạn

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường PTDT Nội trú Lục Ngạn

Giới thiệu đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường PTDT Nội trú Lục Ngạn, tham khảo bộ đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường PTDT Nội trú Lục Ngạn

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường PTDT Nội trú Lục Ngạn:

Câu 1.(1đ)
Hãy chọn một cụm từ phù hợp trong các cụm từ cho sẵn để điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3,… để hoàn chỉnh các câu sau:
Màng sinh chất là ranh giới bên ngoài là…(1)... của tế bào. Màng sinh chất là màng khảm động cấu tạo từ…(2)...lipit và protein. Các phân tử ..(3)….có thể di chuyển trong phạm vi nhất định bên trong màng. Có nhiều loại protein khác nhau trên màng, mỗi loại…(4)...(dẫn truyền vật chất, tiếp nhận và truyền thông tin, enzim…)
a. Thực hiện một chức năng
b. Rào chắn chọn lọc
c. Lipit và protein
d. Hai thành phần chính
Câu 2. (0,5đ).
Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là:
A. Hacken B. Lơvenhuc C. Linnê D. Oaitaykơ và Magulis
Câu 3. (0,5đ).
Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa một phân tử
A. t ARN dạng vòng B. ADN dạng vòng
C. m ARN dạng vòng D. r ARN dạng vòng
Câu 4. (0,5đ).
Lục lạp và ty thể là hai bào quan tự tổng hợp prôtêin cho riêng mình. Có chức năng này là nhờ
1. Chúng có màng kép 3. Chúng tổng hợp được ATP
2. Chúng có ribôxôm 4. Chúng có ADN dạng vòng
Phương án đúng là:
A. 1,2,3 B. 2,3 C. 2,4 D. 1,2,3,4
Câu 5. (0,5đ) Glucozơ liên kết với fructozơ tạo nên
a. Maltôzơ C. Tinh bột
b. Saccarozơ D. Xenlulôzơ

Hãy tham khảo đầy đủ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường PTDT Nội trú Lục Ngạn bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản