Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường THPT Chương Mỹ A năm 2011 - 2012

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 3 đề thi

0
75
lượt xem
0
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường THPT Chương Mỹ A năm 2011 - 2012

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường THPT Chương Mỹ A năm 2011 - 2012

Nhằm giúp cho các em ôn luyện kiến thức chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra môn Sinh học lớp 10, Thư viện eLib.vn xin giới thiệu bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường THPT Chương Mỹ A năm 2011 - 2012. Chúc các em học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường THPT Chương Mỹ A năm 2011 - 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường THPT Chương Mỹ A năm 2011 - 2012 được trích từ tài liệu:

Phần I: Chọn đáp án đúng
Câu 1:
Bậc cấu trúc của prôtein chịu ảnh hưởng ít nhất khi liên kết hydro bị phá huỷ là:
A. Bậc 4. B. Bậc 2. C. Bậc 3. D. Bậc 1.
Câu 2: Sự đa dạng của các đại phân tử bởi số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp của các:
A. Nuclêôtit. B. Glucozơ. C. Axit min. D. Đơn phân.
Câu 3: Thành phần của một nuclêotit gồm đường, axit phosphoric và :
A. Ribôzơ. B. Nucleotit. C. Đeoxiribozơ. D. Bazơ nitơ.
Câu 4: Chức năng làm xúc tác sinh học và điều khiển glucozơ trong máu là đại phân tử:
A. Cácbohidrat. B. Protêin. C. ADN. D. Lipit.
Câu 5: Đơn phân cấu tạo nên ADN là :
A. Nuclêotit. B. Axit béo. C. Axit min. D. Glucozơ.
Câu 6: Có 2 loại axit nuclêic chủ yếu là:
A. tARN và rARN.B. mARN và ADN.C. ADN và ARN. D. ADN và tARN.
Câu 7: Các emzim phá huỷ ADN xúc tác các phản ứng thuỷ phân các liên kết cộng hoá trị giữa các nuclêôtit với nhau. Điều gì xảy ra với các phân tử ADN nếu được xử lí bằng các enzim đó?
A. Hai mạch của chuỗi xoắn kép tách nhau ra.
B. Tất cả các bazơ nitơ đều bị tách khỏi đường.
C. Các bazơ nitơ lớn tách khỏi đường.
D. Các nuclêotit trên 1 mạch tách nhau ra.
Câu 8: Nhiều loài động vật có vú kiểm soát nhiệt độ của cơ thể bằng cách tiết mồ hôi. Tính chất của nước chịu trách nhiệm trực tiếp nhất cho khả năng tiết mồ hôi làm giảm nhiệt cơ thể là:
A. Khả năng hoà tan của các phân tử nước vào không khí.
B. Sự thay đổi mật độ nước khi ngưng tụ.
C. Giải phóng nhiệt khi hình thành liên kết hiđro.
D. Hấp thụ nhiệt do phá vỡ liên kết hiđrô.
Câu 9: Liên kết bị phá vỡ khi nước bay hơi là:
A. Liên kết cộng hoá trị. B. Liên kết hidro giữa các phân tử nước.
C. Liên kết cộng hoá trị phân cực. D. Liên kết cộng hoá trị phân cực.
Câu 10: Thuật ngữ bao trùm các thuật ngữ còn lại là:
A. Cacbohidrat. B. Glucozơ. C. Xenlluzơ. D. Tinh bột.
PHẦN II: Tự luận
Câu 1:
Trình bày vai trò của cácbonhidrat đối với tế bào và cơ thể?
Câu 2: Phân biệt cấu trúc của ADN và ARN?
Câu 3: Một gen dài có số Nucleotit loại Xitozin là 150.
1) Tính số lượng từng loại Nucleotit của phân tử ADN?
2) Tính khối lượng , chiều dài , số vòng xoắn và số liên kết hoá trị của phân tử ADN?

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Sinh học trường THPT Chương Mỹ A năm 2011 - 2012 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản