Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Với mong muốn các em đạt kết quả tốt trong các kì kiểm tra. Thư viện eLib chúng tôi tổng hợp và biên tập rõ ràng Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013 thành bộ sưu tập dưới đây giúp các bạn dễ dàng ôn tập, không mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. much
B. put
C. cut
D. sun
2.
A. holiday
B. health
C. hobby
D. hour
3.
A. mature
B. back
C. dad
D. matter
4.
A. bread
B. dead
C. read
D. head
5.
A. message
B. begin
C. repeat
D. repair
II. Choose the best answer for each sentence (2 points).
1.
My mother ______ to the market at 9:00 am every day.
A. goes
B. went
C. go
D. has gone
2.
Our principal _______ to Thailand several times.
A. was
B. had been
C. is
D. has been
3.
I ______ do morning exercise because it is good for my health.
A. rarely
B. seldom
C. never
D. always
4.
______ went along with Jenny at your party last night?
A. What
B. Who
C. When
D. Why

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 1 năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản