Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 được sắp xếp thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. tea
B. death
C. leave
D. scream
2.
A. language
B. father
C. alarm
D. basket
3.
A. lunch
B. husband
C. cup
D. put
4.
A. chat
B. panic
C. passenger
D. park
II. Choose the best answer. (3 points)
1.
We've given up _______ to persuade them.
A. trying changing
B. trying to change
C. to try changing
D. try to change
2.
As soon as the light turned red, she _______ the car.
A. stopped
B. had stopped
C. was stopped
D. stop
3.
These glasses are so dirty. You need _______ them.
A. to wash
B. washing
C. washed
D. to washed
4.
You shouldn't spend all your time _______ .
A. study
B. to study
C. studying
D. to studying
5.
Before Jennifer won the lottery, she _______ any kind of contest.
A. hasn't entered
B. doesn't enter
C. hadn't entered
D. didn't enter
6.
It's two years _______ Joe.
A. that I don't see
B. since I saw
C. that I haven't seen
D. since I didn't see

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 2 năm 2012 - 2013!
Đồng bộ tài khoản