Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
32
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Đây là bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013 giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề kiểm tra một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. action
B. fourteen
C. instead
D. active
2.
A. disabled
B. forced
C. believed
D. realized
3.
A. multiply
B. subtract
C. instruction
D. country
4.
A. weather
B. ready
C. early
D. instead
II. Choose the best answer. (2 points)
1.
Look at those cars! They _______ !
A. will crash
B. are crashing
C. will be crashed
D. are going to crash
2.
We hope the excursion will help us _______ a lot after working hard.
A. relax
B. relaxing
C. relaxed
D. be relaxed
3.
Find a mistake in the sentence The girl whom you met last night was used to be a singer.
A. whom
B. met
C. was used
D. a

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 6 năm 2012 - 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản