Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Để không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh, thư viện eLib giới thiệu với các em bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013. Bộ đề thi được chọn lọc từ các năm trước, nội dung đa dạng sẽ giúp các em làm quen với các dạng bài tập khó, cấu trúc đề thi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. media
B. television
C. scene
D. secret
2.
A. famous
B. nervous
C. dangerous
D. mountain
3.
A. spread
B. disease
C. health
D. pleasure
4.
A. ocean
B. undersea
C. beneath
D. deep
5.
A. think
B. depth
C. further
D. breath
II. Choose the best answer. (2 points)
1.
Some whales migrate into warm waters to bear their _______ .
A. young
B. diets
C. calves
D. young whales
2.
What would Tom do if he _______ the truth?
A. would know
B. has known
C. knew
D. knows
3.
Would you mind _______ me tomorrow?
A. calling
B. call
C. to call
D. if I call
4.
This computer isn't capable _______ running this software.
A. on
B. to
C. of
D. in
5.
We only employ people ________ already have computer skills.
A. whom
B. who
C. they
D. those

Thư viện eLib mong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 7 năm 2012 - 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản