Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013 được chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi làm bài, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. flood
B. look
C. good
D. foot
2.
A. crop
B. export
C. shortage
D. resort
3.
A. wild
B. try
C. mystery
D. violent
4.
A. heavy
B. reading
C. headline
D. weather
II. Choose the best answer. (2,5 points)
1.
Do you understand this _______? 200 WOMEN GIVEN WRONG DIAGNOSIS
A. report
B. headline
C. news
D. advert
2.
There was a report _______ The Independent _______ this new law.
A. on/for
B. in/to
C. in/ about
D. on/ in
3.
The scheme allows students from many countries _______ with each other.
A. communicate
B. to communicate
C. communicating
D. communicates

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh đề số 8 năm 2012 - 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản