Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh mã đề 062 trường THPT Lê Hữu Trác 2

Chia sẻ: Lê Thị Thao Thao | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh mã đề 062 trường THPT Lê Hữu Trác 2

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh mã đề 062 trường THPT Lê Hữu Trác 2

Với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè trong các kì thi khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn ra Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh mã đề 062 trường THPT Lê Hữu Trác 2 giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh mã đề 062 trường THPT Lê Hữu Trác 2

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh mã đề 062 trường THPT Lê Hữu Trác 2 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Pick out the word that pronounced differently from that of the other words:
1. A. but B. much C. future D. hut
2. A. gather B. father C. hard D. march
II. Give the correct form of the verb in each bracket.
1. I (know) .............my wife five years before we got married.
2. Had Mai ever studied English before she (move) ........... to America?
3. By the time he finished his studying, he (be) ………in Australia over ten years
4. I enjoy (work) ………………with children.
5. Last night they (come)……………………home late.
6. We (do)…………………………English test now.
7. When they came, the party ( start)………………
8. He (watch)…………………………..TV every night.
9. The Earth ( go)………………round the Sun.
III. Choose the word or phrase that best completes each sentence
1. Would you mind........................... me a hand with these bags?
A. give B. giving C. gave D. to giving
2. Jane had gone to the supermarket …..…………. she got home.
A. when B. after C. before D. as soonas
3. They decided .......................... shopping for new clothes.
A. to go B. went C. going D. go
4. After he ................. breakfast, his mother took him to school
A. having had B. had C. had had D. has had

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh mã đề 062 trường THPT Lê Hữu Trác 2 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản