Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2010 - 2011 trường THPT Đức Linh

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
109
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2010 - 2011 trường THPT Đức Linh

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2010 - 2011 trường THPT Đức Linh

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn tập cho bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2010 - 2011 trường THPT Đức Linh. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2010 - 2011 trường THPT Đức Linh

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2010 - 2011 trường THPT Đức Linh được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Reading: Read the passage and then do the task followed (2.0 pts)
Charlie Chaplin (1889-1977) was an English film actor and director who did most of his work in the US. Most people consider him the greatest comic actor of the silent cinema. He appeared in many of his films as the best-known character he created, a poor man with a small moustache and trousers and shoes that are too big for him, causing him to walk in a funny way. He made many short comic films, such as The Kid (1921), and several longer films, such as City Lights (1931) and Modern Times (1936), which combined comedy with social and political comments. He was made a knight in 1975
A/ Answer the following questions:
1/ When was Charlie Chaplin born?
...............................................................................................................
2/ How did he appear in his films?
...............................................................................................................
3/ Name some of his short comic films?
...............................................................................................................
4/Was Charlie Chaplin an American film actor and director.
...............................................................................................................
Complete the dialogue: ( 1.0 pt )
A (1) ………………………….. do you like?
B.I like folk music.
A.(2)……………………………………….?
B. Because it is relaxing.
A.(3)……………………………. your favourite singer?
B. Thu Hien singer.
A.(4)……………………………. listen to music?
B. All the time.
Rewrite the following sentences as required: (3.0 pts )
A/ Put the verbs in brackets in will + V1/ be going to + V1(1.0pt )
3. I think I …………………sick. I feel very tired. (be)
4. In 2010 there ………………. more cars. (be)

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2010 - 2011 trường THPT Đức Linh!
Đồng bộ tài khoản