Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Du

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Du

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Du

BST với nhiều đề thi hay đã được thư viện eLib sắp xếp trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Du nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng đề, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Du

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Du này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word that is stressed differently from the rest:
1. A. ambitious B. semester C. announce D. background
2. A. communicate B. experience C. appropriate D. conversation
II. Choose the best option A, B, C, or D:
3. It was a difficult exam, but she manage ___________ it.
A. pass B. passed C. to pass D. passing
4. I had just started dinner when the doorbell_________.
A. rung B. rang C. was ringing D. had rung
5. We drove to Paris and then flew to Rome.
A. After we had driven to Paris, we flew to Rome.
B. Before flying to Rome, we had drove to Paris
C. After driving to Paris, we flew to Rome.
D. We drove to Paris after we had been flown to Rome.
6. We are contented with what we do.
A. satisfied with B. disappointed with C. interested in D. keen on
7. "________ do you get to work?" - "By bus".
A. What B. Where C. How D. When
8. Thank you for __________me with the housework.
A. helped B. helping C. help D. to help

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2011 - 2012 trường THPT Nguyễn Du hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản