Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 17 đề thi

0
385
lượt xem
30
download
Xem 17 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi làm bài kiểm tra. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1.
A. much
B. put
C. cut
D. sun
2.
A. holiday
B. health
C. hobby
D. hour
3.
A. mature
B. back
C. dad
D. matter
4.
A. bread
B. dead
C. read
D. head
5.
A. message
B. begin
C. repeat
D. repair
II. Choose the best answer for each sentence (2 points).
1.
My mother ______ to the market at 9:00 am every day.
A. goes
B. went
C. go
D. has gone
2.
Our principal _______ to Thailand several times.
A. was
B. had been
C. is
D. has been
3.
I ______ do morning exercise because it is good for my health.
A. rarely
B. seldom
C. never
D. always
4.
______ went along with Jenny at your party last night?
A. What
B. Who
C. When
D. Why
5.
My mother got very angry this morning because our cat ______ her favorite vase.
A. breaks
B. was breaking
C. had broken
D. has broken

Hy vọng rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản