Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Bắc Ái

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Bắc Ái

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Bắc Ái

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Bắc Ái. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Bắc Ái

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Bắc Ái dưới đây của chúng tôi.

Choose the word which is pronounced differently from the others.
Câu 1 A. top B. doctor C. boss D. sport
Câu 2 A.. food B. fruit C. pull D. tooth
Câu 3. A. seed B. instead C. heat D. meat
Câu 4. A. instead B. jeans C. dead D. threaten
Choose the best answer A,B,C or D for each following sentence.
Câu 5 : I work from Tuesday to Saturday, and Sunday and Monday are my _______. working
A. Breaks B. days off C. D. days out days
Câu 6 : Our class ____________ a picnic at Thay Pagoda this Sunday is going to
A. go to have B. C. will has D. am having have
Câu 7 : She____________ sixteen years old next Saturday.
A. will be B. has C. is D. is going to
Câu 8 : If I you , I would stay at home.
A. is B. was C. be D. were
Câu 9 : If you want to turn on or off the TV, _________ POWER button
A. press B. to press C. pressing D. will press
Câu 10 : Computer helps us receive emails __________ our friends quickly and conveniently.
A. about B. with C. from D. to

Chúng tôi mong rằng BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Bắc Ái sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản