Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Phan Chu Trinh

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 2 đề thi

0
126
lượt xem
16
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Phan Chu Trinh

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Phan Chu Trinh

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 có thể làm quen với hình thức ra đề thi và củng cố kiến thức môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Phan Chu Trinh với nội dung đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Phan Chu Trinh

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Phan Chu Trinh dưới đây:

A.PRONUNCIATION
I.Choose the word that has the underlined letters pronounced differently from the rest. (0,5pt)

1. A. cook B. look C. good D. loose
2. A. dirty B. first C. term D. reader
II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others. (0,5pt)
3. A. device B. beautiful C. television D. personal
4. A. opposite B. gradually C. subtract D. satisfy
B.VOCABULARY AND GRAMMAR
I.Choose the best answer to complete each sentence. (4pts)
5. The street is very noisy, ................. makes sleeping difficult..
A. that
B. what
C. which
D. it
6. My father didn’t ……………coffee for breakfast.
A.used to have
B.use to have
C. use to having
D. use be having
7. These are the books ………… my father wrote when he was young.
A.who
B. that
C. which
D. both b and care correct

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2012 - 2013 trường THPT Phan Chu Trinh để xem.
Đồng bộ tài khoản