Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
179
lượt xem
24
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Thầy cô và các bạn đang tìm đề kiểm tra môn Tiếng Anh, Thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014. Đây là đề thi được chọn lọc, biên tập rất công phu giúp thầy cô có tài liệu hướng dẫn học sinh lớp 10 ôn thi tốt. Chúng tôi nghĩ rằng không gì tốt hơn bằng cách in đề này ra giấy cho các em luyện tập nhiều lần. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Câu 1:
A.like
B. minute
C. bit
D. hit
Câu 2:
A. subject
B. but
C. study
D. put
Câu 3:
A. teacher
B. beat
C. breakfast
D. eating
II. Choose the correct answer.
Câu 4: _____________ is he? Oh, that's John.
A. Who B. Where C. How D. What
Câu 5: They agreed _______ us some more money.
A. to lend B. lend C. lending D. lent
Câu 6: The driver stopped _____ a coffee because he felt sleepy.
A. had B. to have C. have D. having

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014!
Đồng bộ tài khoản