Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THPT Trần Hưng Đạo

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 4 đề thi

0
137
lượt xem
8
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THPT Trần Hưng Đạo

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THPT Trần Hưng Đạo

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THPT Trần Hưng Đạo. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THPT Trần Hưng Đạo

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THPT Trần Hưng Đạo. Mời các bạn tham khảo:

I. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
Câu 1:

A.like
B. minute
C. bit D. hit
Câu 2:
A. subject
B. but
C. study
D. put
Câu 3:
A. teacher
B. beat
C. breakfast
D. eating
II. Choose the correct answer.
Câu 4: _____________ is he? Oh, that's John.
A. Who B. Where C. How D. What
Câu 5: They agreed _______ us some more money.
A. to lend B. lend C. lending D. lent
Câu 6: The driver stopped _____ a coffee because he felt sleepy.
A. had B. to have C. have D. having
Câu 7: He ______ a cup of coffee every morning.
A. drinks B. has drunk C. is drinking D. drank
Câu 8: _________did you buy that car ? - In September.
A. How B. Where C. When D. Howlong
Câu 9: After we ……….our homework, we ate some food and drinks.
A. were doing B. did C. had done D. have done
Câu 10: Why ______ you come yesterday?
A. C and D B. can’t C. couldn’t D. didn’t

Hi vọng, bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2013 - 2014 trường THPT Trần Hưng Đạo này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản