Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học ban KHTN (lần 1) trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Chia sẻ: Thao Le | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học ban KHTN (lần 1) trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học ban KHTN (lần 1) trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo ôn tập cho kì kiểm tra? Hãy đến với bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học ban KHTN (lần 1) trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học ban KHTN (lần 1) trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học ban KHTN (lần 1) trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010:

Câu 1: Trộn 100ml dd Ba(NO3)2 2M với 100 ml dd KNO3 3M được dd A, [NO3-] trong dd dịch A là:
A. 7M
B. 0,5M
C. 3,5M
D. 0,7M
Câu 2: Cho 200ml dd ZnCl2 1M tác dụng với 500ml dd NaOH 1M khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sau pứ thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 19,8 gam.
B. 14,85 gam.
C. 9,9 gam.
D. 34,65 gam.
Câu 3: Thêm từ từ 6,525 gam dung dịch K2SO4 80% vào nước để được 500ml dung dịch
A. Tính [K+] trong dung dịch A?
A. 0,06M.
B. 0,15M.
C. 0,07M.
D. 0,12M.
Câu 4: Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,01M, đánh giá nào dưới đây là đúng ?
A. pH =2
B. pH >2
C. [H+] < [NO2- ]
D. pH <2
Câu 5: Tính [CH3COO-] trong dung dịch CH3COOH 1,2M biết độ điện ly α của CH - 3COOH là 1,4%.
A. 0,0168M.
B. 0,2M.
C. 1,68M.
D. 0,12M.

Nhanh tay, tải miễn phí Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hoá học ban KHTN (lần 1) trường THPT Chơn Thành năm 2009 - 2010 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản