Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Đồng Tiến

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Thảo | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Đồng Tiến

Mô tả BST Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Đồng Tiến

Nhanh tay tải miễn phí bộ Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Đồng Tiến về tham khảo nhé các bạn. Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên đề kiểm tra cụ thể này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề kiểm tra, rút kinh nghiệm cho kỹ năng làm bài tập của mình. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Đồng Tiến

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Đồng Tiến dưới đây:

I. Trắc nghiệm: (9 câu - 3 điểm)
1. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?
A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3
C. NaNO3 và KOH D. Ba(OH)2 và FeCl3.
2. Ion CO32- không phản ứng với các ion nào sau đây:
A. NH4+, Na+, K+ B. Ca2+, Mg2+
C. H+, NH4+, Na+, K+ D. Ba2+, Cu2+, NH4+, K+
3. Ion OH- có thể phản ứng với các ion nào sau đây:
A. H+, NH4+, HCO3- B. Cu2+, Mg2+, Al3+
C. Fe3+, HSO4-, HSO3- D. Đáp án khác
4. pH của dung dịch CH3COOH 0,1M phải
A. lớn hơn 1 , nhưng nhỏ hơn 7 B. bằng 7
C. nhỏ hơn 1 D. bằng 1
5. Tớnh pH của 1 lớt dung dịch cú hũa tan 0,4 gam natri hiđroxit:
A. 0,01 B.2 C. 12 D. 10.
6. Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch cú pH > 7 là:
A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.
C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4
7. Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là:
A. 5. B. 4. C. 1. D. 3.

Bộ sưu tập Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Hóa học đề số 1 trường THPT Đồng Tiến là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.
Đồng bộ tài khoản